Strona główna

Gminny Zakład Usług Komunalnych wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Hrubieszów w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W szczególności jest to zaopatrzenie ludności w wodę, odbiór nieczystości płynnych, wykonywanie robót ziemnych na drogach gminnych oraz remonty budynków będących w zasobach Gminy. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Świerszczów .