Strona główna


Komunikat dotyczący odczytu liczników zużycia wody i ścieków

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie w związku istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2, zwraca się z prośbą do odbiorców o telefoniczne podawanie stanu liczników zużycia wody do dnia 31.05.2020r. W przypadku braku informacji od odbiorcy o stanie wodomierza opłata zostanie naliczona z uwzględnieniem średniej ilości wody lub ścieków z okresu ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz numerów telefonów do konserwatorów:
Holc Zbigniew 508 100 422 – Stefankowice, Stefankowice Kolonia, Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie, Kułakowice Trzecie, Ubrodowice, Annopol, Moniatycze Kolonia, Turkołówka, Wołajowice, Husynne Wieś, Kobło, Moroczyn, Teptiuków.
Jeczeń Jerzy 797 654 892 – Dziekanów osiedle, Husynne osiedle, Świerszczów.
Makowiec Andrzej 797 659 269 – Czerniczyn, Masłomęcz, Kozodawy, Łotoszyny, Metelin, Brodzica, Dąbrowa, Gródek (tzw. Nowy).
Malinowski Kazimierz 504 149 483 – Moniatycze, Moniatycze Kolonia bloki, Janki, Nowosiółki,
Czortowice, Obrowiec, Dziekanów Wieś, Szpikołosy.
Mirocki Robert 797 659 655 – Mieniany, Czumów, Ślipcze, Kosmów, Cichobórz, Gródek (tzw. Stary).

Szanowni Państwo!
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie z uwagi na brak opadów atmosferycznych, wysokie temperatury powietrza, prognozowaną suszę oraz mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do wodociągów gminnych, zwraca się z prośbą do odbiorców o racjonalne, przemyślane, oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z występującą obecnie koniecznością zastosowania zwiększonych wymogów sanitarnych oraz kierując się względami bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zachorowalności, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 apeluje się o:

– ograniczenie do niezbędnego minimum załatwiania spraw urzędowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie,
– zaleca się załatwianie spraw poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap, pocztę elektroniczną poczta@gzuksierszczow.pl lub telefonicznie pod numerami 84 6971660, 84 6971661, 502092344

– od dnia 01.06.2020r. zostaje otwarta kasa, ze względów bezpieczeństwa zalecamy dokonywanie płatności za faktury w miarę możliwości przelewem na wskazany na fakturze numer konta bankowego.

Numer rachunku bankowego : 13 1240 2829 1111 0000 4029 3240

W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosi się o uwzględnienie następujących zasad:

1. Interesanci obsługiwani będą pojedynczo.
2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób znajdujących się w budynku.
3. Ograniczyć czas pobytu w Zakładzie do niezbędnego minimum, wymaganego dla załatwienia sprawy.
4. Ściśle stosować się do instrukcji, wytycznych i innych dyspozycji wydanych przez odpowiednie służby i instytucje w zakresie wymaganych standardów sanitarnych oraz wskazówek i pouczeń organizacyjnych pracowników Zakładu.

Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych awarii sieci wodociągowej w celu jak najszybszej interwencji i zapewnienia ciągłości w dostawach wody.
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie wprowadza bezwzględny zakaz wchodzenia osób nieupoważnionych na obiekty Zakładu – Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnie Ścieków.
Prosimy o stosowanie powyższych zasad do odwołania.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

Gminny Zakład Usług Komunalnych wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Hrubieszów w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W szczególności jest to zaopatrzenie ludności w wodę, odbiór nieczystości płynnych, wykonywanie robót ziemnych na drogach gminnych oraz remonty budynków będących w zasobach Gminy. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Świerszczów .