Aktualności

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w związku z zagrożeniem koronawirusem

INFORMACJA

W związku z występującą obecnie koniecznością zastosowania zwiększonych wymogów sanitarnych oraz kierując się względami bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zachorowalności, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 apeluje się o:

– ograniczenie do niezbędnego minimum załatwiania spraw urzędowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie,

– zaleca się załatwianie spraw poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap, pocztę elektroniczną poczta@gzuksierszczow.pl lub telefonicznie pod numerami 84 6971660, 84 6971661, 502092344,


– KASA JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA prosimy o dokonywanie płatności za faktury w miarę możliwości przelewem na wskazany na fakturze numer konta bankowego.

Numer rachunku bankowego: 13 1240 2829 1111 0000 4029 3240

W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy, prosi się o uwzględnienie następujących zasad:

1. Interesanci obsługiwani będą pojedynczo.

2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób znajdujących się w budynku.

3. Ograniczyć czas pobytu w Zakładzie do niezbędnego minimum, wymaganego dla załatwienia sprawy.

4. Ściśle stosować się do instrukcji, wytycznych i innych dyspozycji wydanych przez odpowiednie służby i instytucje w zakresie wymaganych standardów sanitarnych oraz wskazówek i pouczeń organizacyjnych pracowników Zakładu.

Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych awarii sieci wodociągowej w celu jak najszybszej interwencji i zapewnienia ciągłości w dostawach wody.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie wprowadza bezwzględny zakaz wchodzenia osób nieupoważnionych na obiekty Zakładu – Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnie Ścieków.

Prosimy o stosowanie powyższych zasad do odwołania.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.