Informacje ogólne

Podstawowym zadaniem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie jest zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Hrubieszów.

Do głównych zadań w tym zakresie należy:

– ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,

– odbiór i przesyłanie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,

– konserwacje, remonty, wymiany oraz naprawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

– usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach,

– dokonywanie odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków,

– wydawanie warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

– uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych.

Ujęcia wody

Na terenie Gminy Hrubieszów funkcjonuje sześć ujęć wody:

1.Ujęcie wody Stefankowice obsługuje miejscowości Stefankowice, Stefankowice Kolonia, Kułakowice Trzecie, Kułakowice Drugie, Kułakowice Pierwsze, Ubrodowice, Annopol, Moniatycze Kolonia, Wołajowice, Turkołówka, Białoskóry.

2.Ujęcie wody Nowosiółki obsługuje miejscowości Nowosiółki, Janki, Moniatycze, Czortowice.

3.Ujęcie wody Czerniczyn obsługuje miejscowości Czerniczyn, Masłomęcz, Kozodawy, Łotoszyny, Metelin, Brodzica, Dąbrowa i Obrowiec.

4.Ujęcie wody Mieniany obsługuje miejscowości Mieniany, Ślipcze, Czumów, Gródek, Kosmów, Cichobórz

5.Ujęcie wody Dziekanów obsługuje miejscowości Dziekanów, Szpikołosy, Kobło.

6.Ujęcie wody Husynne obsługuje miejscowości Husynne, Moroczyn, Świerszczów, Teptiuków.