Jakość wody

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie informuje, że woda dostarczana do odbiorców jest badana przez akredytowane laboratoria badawcze oraz przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Hrubieszowie.

W załączniku są przedstawione parametry wody dostarczanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych dla mieszkańców.

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Czerniczynie

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Dziekanowie

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Husynnem

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Mienianach

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Nowosiółkach

Raport o jakości wody pobieranej z wodociągu w Stefankowicach