Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”

Do PSZOK-u mogą być dostarczane przez mieszkańców własnym transportem tylko segregowane odpady komunalne.

Na terenie siedziby zakładu jest prowadzony dla mieszkańców Gminy Hrubieszów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt jest czynny od pn-pt w godz 8:00 – 15:00

Regulamin znajduje się w załączniku