Usługi asenizacyjne

Zlecenia na usługi asenizacyjne są przyjmowane telefonicznie pod numerami 84 697 16 60 , 84 697 16 61 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Usługi wykonywane są beczką o pojemności 4m3 lub 8,5m3, według kolejności zgłoszeń

Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem CRYSTAL z beczką asenizacyjną o poj. 8,5 m3
Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem URSUS z beczką asenizacyjną o poj. 4 m3
Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem CRYSTAL i beczką asenizacyjną o poj. 4 m3