Warunki techniczne

Informacja o warunkach przyłączenia do wodociągu gminnego

Pierwszym krokiem przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej jest uzyskanie warunków przyłączenia . W tym celu należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia w siedzibie GZUK Świerszczów 108.

Dalsza realizacja zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Hrubieszów.