Zaopatrzenie w wode

Podstawowym zadaniem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w
Świerszczowie jest zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Hrubieszów.
Do głównych zadań w tym zakresie należy:
– ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody o jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
– odbiór i przesyłanie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,
– konserwacje, remonty, wymiany oraz naprawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
– usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach,
– dokonywania odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość
odprowadzonych ścieków,
– wydawania warunków technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych.
Ujęcia wody
Na terenie Gminy Hrubieszów funkcjonuje sześć ujęć wody:

 1. Ujęcie wody Stefankowice obsługuje miejscowości Stefankowice, Stefankowice
  Kolonia, Kułakowice Trzecie, Kułakowice Drugie, Kułakowice Pierwsze, Ubrodowice,
  Annopol, Moniatycze Kolonia, Wołajowice, Turkołówka. 
 2. Ujęcie wody Nowosiółki obsługuje miejscowości Nowosiółki, Janki, Moniatycze, Czortowice.
 3. Ujęcie wody Czerniczyn obsługuje miejscowości Czerniczyn, Masłomęcz, Kozodawy,
  Łotoszyny, Metelin, Brodzica, Dąbrowa i Obrowiec. 
 4. Ujęcie wody Mieniany obsługuje miejscowości Mieniany, Ślipcze, Czumów, Gródek.
 5. Ujęcie wody Dziekanów obsługuje miejscowości Dziekanów, Szpikołosy, Kobło.
 6. Ujęcie wody Husynne obsługuje miejscowości Husynne, Moroczyn, Świerszczów,
  Teptiuków.